دو نفر از کارکنان خدمات پایانه مسافربری کوما دو کیسه پول و طلا را به صاحبانشان برمی گردانند


دو نفر از کارکنان خدمات پایانه مسافربری کوما دو کیسه پول و طلا را به صاحبانشان برمی گردانند

دست دو خدمه ترمینال مسافربری شهر کوما را پاک کنید، دو کیسه 350 میلیونی پول نقد و مقداری طلای گمشده را به صاحبانشان برگردانید.


به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر دو نفر از کارکنان پایانه مسافربری کوما به نام های «علی و حسن مرادی» هنگام نظافت جداگانه در ایستگاه ترمینال کوما با دو چمدان تماس گرفتند.


کارگران بلافاصله کیسه ها را برداشتند و محتویات آنها را بازرسی کردند تا صاحب اصلی آنها را پیدا کنند.


محتویات کیف اول اسناد و همچنین 85 میلیون وجه نقد و محتویات کیف دوم تقریباً 250 میلیون تن وجه نقد است که کارگران بلافاصله آن را به ایستگاه گمشده در کلانتری تحویل می دهند.


لازم به ذکر است در تحقیقات انجام شده مشخص شد صاحبان هر دو فنلاندی از زائران عراقی بوده و با پیگیری کلانتری ترمینال مرکزی کیف ها با تمام پول به صاحبان تحویل داده شده است.


سازمان پایانه مسافربری شهرداری کوما با توجه به اطمینان و اقدامات این دو نیروی خدماتی که گواه ایمنی ترمینال برای مسافران است؛ در مراسمی با حضور جمعی از همکاران و مدیران از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.انتهای پست/