دولت با وضع آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی را بی اثر کرد/ وزیر آموزش و پرورش موظف است پاسخگو باشد.


دولت با وضع آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی را بی اثر کرد/ وزیر آموزش و پرورش موظف است پاسخگو باشد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه صائمه گفت: دولت در هنگام تصویب قوانین از نظر خود استفاده کرد، یعنی بسیاری از فرهنگیان را که مخالفت هایی بود و هنوز هم وجود داشت، حذف کرد یا برخی از نمرات را حذف کرد و موضوع دیگر. کمیته حسابرسی در سطح ملی متمرکزتر است.به اعتقاد من این آیین نامه دولتی باعث شد که قانون رتبه بندی که توسط مجلس نوشته شده بود ناکارآمد شود.


جبار کوچی نژاد نماینده مردم رشت در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقاد از آیین نامه عملکرد رتبه بندی فرهنگیان گفت: رتبه بندی فرهنگیان بیش از 10 سال است که مورد تقاضا بوده است. روزی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشته شد و یکی از الزامات این سند برای بدنسازان این الزام از سوی مسئولان وجود دارد.


وی ادامه داد: متأسفانه گذشت زمان باعث شد فراموش کنیم که در نهایت مجلس از دولت درخواست کرد تا لایحه رتبه بندی در قانون برنامه ششم توسعه ارائه کند. البته باز هم دولت قبل در 8 سال مسئولیت خود این کار را نکرد و تنها در چند روز اخیر دولت لایحه بسیار ناقصی را تقدیم مجلس کرد و مجلس مجبور شد تغییرات اساسی در این لایحه ایجاد کند. و این تغییرات اساسی اختلافات جزئی بین دولت ایجاد کرد و جلسه تشکیل شد و در نهایت شورای نگهبان نظر جلسه را پذیرفت.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه صائمه اضافه کرد: اما اکنون دولت با تصویب آیین نامه نظر خود را اعمال کرد یعنی بسیاری از مربیان را حذف کرد که ایراداتی نسبت به آنها وجود داشت و هنوز هم وجود دارد و یا چند سطر را حذف کرد. و یک سوال دیگر وجود دارد. که کمیسیون حسابرسی بیشتر بر سطح ملی متمرکز است. من معتقدم این آیین نامه دولتی باعث شد که قانون رتبه بندی که توسط مجلس نوشته شده بود ناکارآمد شود.


وی تصریح کرد: مجلس مجدداً وارد این موضوع شد و کمیسیون هماهنگی آیین نامه ها را فرستاد که به بسیاری از نکات قانون نهادهای اجرایی ردیف مربیان نیز اعتراض کرد و باید نتیجه آن را دید. .


کوچی نژاد اضافه کرد: فکر می کنم دولت می داند مجلس و دانشمندان به دنبال چه هستند، شاید منابع دولت محدود است و نمی خواهد منابع بیشتری در این مسیر بگذارد و بنابراین آیین نامه اجرایی را به سمتی سوق می دهد که از منابع کمتری استفاده شود.


وی گفت: من شخصا معتقدم مجلس بر کار خود اصرار دارد و اگر دولت به همین منوال پیش برود قطعا مجلس اجرای اصل 234 را در دستور کار قرار می دهد و وزیر آموزش و پرورش که مسئولیت این کار را برعهده دارد. تعهد به انجام این کار.” باید در این مورد به مجلس گزارش دهد.


انتهای پست/