دلایل اصلی دخیل بودن دادستانی در خطر حذف نادرست زباله


دلایل اصلی دخیل بودن دادستانی در خطر حذف نادرست زباله

معاون دادستان کل کشور گفت: رویکرد و اقدام دولت جدید در اجرای قوانین به ویژه در حوزه حفاظت از محیط زیست امیدوارکننده است و همکاری و تعامل خوبی بین قوه قضائیه و مجریه وجود داشته است.


به گزارش ایلنا، معاون حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در پاسخ به چگونگی مواجهه دادستانی با خطرات دفع نامناسب زباله یا تخلیه غیرمجاز پساب به داخل شهر، روستا و یا مناطق مختلف طبیعی شد.


چه اقداماتی برای استیفای حقوق عمومی در حوزه محیط زیست به ویژه «نظارت بر اجرای صحیح قانون مدیریت پسماند و مبارزه با دفن نامناسب دفن زباله یا دفع غیرمجاز پسماندها» انجام شده است؟دفع پسماندها، به ویژه پسماندهای ویژه یا پزشکی، به منظور حفظ سلامت آب آشامیدنی، کشاورزی، آبهای زیرزمینی و منابع آبهای سطحی از جمله رودخانه ها و دریاها و درخواست و اطمینان از اجرای مناسب از مقامات اجرایی. تکالیف قانونی برای مقصد، حفاظت از سلامت و ایمنی همه هموطنان و حفظ محیط زیست مکانیسم نظارت فعال دادستان های سراسر کشور را تشریح می کند.دلایل ورود دادستانی کل کشور به بحث زباله چیست؟انگیزه اصلی دخالت دادستانی کل کشور در این موضوع، تولید مقادیر زیادی زباله در کشور و خطر ناشی از دفن نامناسب زباله یا تخلیه غیرمجاز فاضلاب به شهرها، مناطق روستایی یا مناطق مختلف طبیعی بوده است.به عنوان مثال، طبق آمار و اطلاعات منتشر شده، سالانه به طور متوسط ​​5000 تن زباله در حدود 300 هکتار از اراضی جنگلی انباشته می شود که باعث شسته شدن در خاک و آبراه ها و در نهایت ایجاد آن می شود. آلودگی آب‌های زیرزمینی و سطحی سلامت هموطنان را با خطر جدی مواجه کرده، پوشش گیاهی را مسموم کرده و به سایر موجودات زنده آسیب می‌رساند.علاوه بر بحث پسماند، چالش های مربوط به فاضلاب نیز در بخشنامه «نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند و مبارزه با دفع و دفع نامناسب پسماندها» توسط دادستان کل کشور مطرح شده است.آیا در اجرای قوانین موجود سهل انگاری یا سهل انگاری صورت گرفته است؟متأسفانه سهل انگاری، غیراقتصادی و در برخی موارد بی نظمی یا سوء استفاده از پسماندها یا پساب ها و رعایت نکردن تکالیف قانونی در برخی سال ها منجر به تهدیدات جدی برای محیط زیست شده است.رویکرد و اقدام دولت جدید در اجرای قوانین به ویژه در حوزه حفاظت از محیط زیست با همکاری و تعامل خوب قوه قضائیه و مجریه امیدوارکننده است.لذا برخورد قاطع با تخلفات زیست محیطی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط از جمله قانون مدیریت پسماند ضروری است که علاوه بر تلاش کلیه مراجع مسئول و شهروندان در انجام وظایف قانونی خود، ایجاب می کند. نظارت جدی توسط دادستان های سراسر کشور برای انجام آن وظایف.بر اساس قانون مدیریت پسماند «مصوب ۱۳۸۳» و آیین نامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و اجرای مواد ۲۲ ​​و ۲ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری «دستورالعمل نظارت و اجرای حقوق عامه» و تکالیف. نقش دادستانی در حفظ حقوق عامه و حفظ سلامت عمومی از دادستان های عمومی و محیط زیست سراسر کشور خواسته شد تا بر اجرای کامل قانون مطابق با قانون نظارت کنند.آیا قانون برای جرایم مربوط به این حوزه مجازاتی پیش بینی کرده است؟بندهای 16 تا 20 قانون مدیریت پسماند و بند 8 آیین نامه اجرایی و ماده 688 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی رسیدگی به تخلفات، جرایم و مجازات های این حوزه است. برای متخلفان در نظر گرفته شده است.موضوع بازدارندگی و آسیب شناسی قوانین موجود نیز بر اساس بخشنامه در دستور کار قرار دارد تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای اصلاح و اصلاح قوانین مربوطه از مجاری قانونی انجام شود.آیا تخلف یا پرونده خاصی در این زمینه در دادگاه ها وجود دارد؟در این زمینه موارد متعددی مبنی بر سوء مدیریت از سوی دستگاه های اجرایی در مدیریت پسماندها یا احداث شبکه فاضلاب شهری و سوءمدیریت در این حوزه از سوی برخی دادگاه ها وجود داشته است.متأسفانه در برخی موارد برخی از شرکت های مسئول تصفیه و دفع پسماندها با وجود دریافت مبالغ هنگفت از بیت المال، با سوء استفاده از آنها اقدام به راه اندازی شرکت های رسمی برای دفع و دفع زباله های ویژه یا پزشکی کرده اند. در این رابطه اقدامی برای آسیب هایی که به سلامت مردم و محیط زیست وارد کرده اند آغاز و در حال بررسی است.


آیا تخلف یا پرونده خاصی در این زمینه در دادگاه ها وجود دارد؟در این زمینه موارد متعددی مبنی بر سوء مدیریت از سوی دستگاه های اجرایی در مدیریت پسماندها یا احداث شبکه فاضلاب شهری و سوءمدیریت در این حوزه از سوی برخی دادگاه ها وجود داشته است.متأسفانه در برخی موارد برخی از شرکت های مسئول تصفیه و دفع پسماندها با وجود دریافت مبالغ هنگفت از بیت المال، با سوء استفاده از آنها اقدام به راه اندازی شرکت های رسمی برای دفع و دفع زباله های ویژه یا پزشکی کرده اند. در این رابطه اقدامی برای آسیب هایی که به سلامت مردم و محیط زیست وارد کرده اند آغاز و در حال بررسی است.آیا دادستانی کل کشور علاوه بر تاکید و نظارت بر اجرای قانونی در دستور کار است؟مبارزه با متخلفان و متخلفان حقوق عمومی و برخورد قاطع و قانونمند با متخلفان در این حوزه از وظایف قوه قضائیه است و دادسرا نیز بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تاکید کرده است.همچنین با استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی نظارت و اجرای قوانین عمومی» و با در نظر گرفتن «دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی ارزیابی فنی محل‌های دفن زباله متعارف و ویژه»، حوزه‌های حساس و خاص مورد تأکید قرار گرفت. . و مناطق شناسایی مناطق جنگلی، حوضه آبگیر سدها و مناطق رودخانه ای و دریایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اجرایی لازم برای کاهش پیامدهای منفی پسماند یا دفع فاضلاب در محل های دفن زباله.نظارت بر اجرای تعهدات اداره کل محیط زیست و سایر دستگاه های ذیربط موضوع بند 46 قانون «توزیع عادلانه آب» و آیین نامه پیشگیری از آلودگی آب به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب. . فاضلاب صنعتی استاندارد در رودخانه ها و دریاهای محلی و تجاری برجسته می شود.همچنین نظارت و نظارت بر اجرا و تکمیل پروژه های فاضلاب شهری، نظارت بر حسن انجام وظایف متولیان قانونی شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها به عنوان مدیریت پسماند (به استثنای صنعتی و ویژه) به ویژه با کنترل دبی. آلودگی از دفع زباله و پسماند آب به ویژه منابع آب آشامیدنی یکی از موضوعاتی است که دادستان ها به آن گوشزد می کنند.چگونه به چالش های زباله رسیدگی می شود؟چالش های ناشی از پسماندها، فاضلاب ها و مخاطرات مرتبط با آن، به دلیل مقیاس و تنوع، نیازمند تعهد عمومی و همکاری ملی است. در این زمینه، دانشگاهیان، نخبگان و فعالان این حوزه می‌توانند طرح‌ها و ایده‌هایی را برای دفن و دفع زباله با هدف حفظ سلامت و محیط زیست عموم مردم به مراجع ذیربط ارائه کنند.سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و مؤسسات آموزشی و فرهنگی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا اطلاعات و آموزش‌های مربوط به تفکیک، جمع‌آوری و بازیافت صحیح پسماندها را طبق تعهدات قانونی مندرج در بند 6 پسماند به مردم ارائه دهند. قانون مدیریت. .همچنین از همه هموطنان می‌خواهم در رفع اصول پسماند و فاضلاب مسئولانه و برابر قانون تلاش کنند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات در این زمینه به سایت دادستانی کل کشور مراجعه کنند. حوزه. درگیری یا اطلاع رسانی پرونده از طریق کانال ها یا روش های دیگر اعلام شده توسط دادگاه ها یا سایر مراجع نظارتی، امنیتی و انتظامی.


انتهای پیام/