دستور اصلی بررسی فوری بی نظمی های احتمالی در واردات مواد اولیه دامی است


دستور اصلی بررسی فوری بی نظمی های احتمالی در واردات مواد اولیه دامی است

رئیس جمهور از معاون اول وزیر و وزیر اطلاعات خواست تخلفات احتمالی در واردات مواد اولیه دامی را سریعا بررسی و نتیجه را به ایشان گزارش دهند.


به گزارش ایلنا، پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر تخلف احتمالی در واردات مواد اولیه دامی، سجید ابراهیم رئیسی به محمد مخبر معاون اول وزیر و حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دستور داد تا موضوع را سریعا بررسی و نتیجه را گزارش کنند.


انتهای پیام/