در هفته جاری برای حوضه آبریز فلات مرکزی 150 میلی متر باران پیش بینی می شود


در هفته جاری برای حوضه آبریز فلات مرکزی 150 میلی متر باران پیش بینی می شود

پژوهشکده آب وزارت نیرو اعلام کرد: حوضه آبریز فلات مرکزی با 150 میلی‌متر بیشترین بارندگی را در هفته جاری داشته و حوضه آبریز دریای خزر بیشترین بارندگی را در هفته پایانی خواهد داشت. 21 آگوست.


به گزارش ایلنا EM، گزارش جدید پژوهشکده آب ای ام حاکی از آن است که در هفته جاری بارش عمدتاً در مناطقی از جنوب کشور تا رشته کوه زاگرس و حاشیه دریای خزر پیش بینی می شود.


همچنین با توجه به پیش بینی میزان بارش در هفته آینده، در نواحی واقع در نواحی شمالی و در رشته کوه های زاگرس بارش پیش بینی می شود.


حوضه آبریز فلات مرکزی حداکثر 150 میلی متر و میانگین بارندگی این هفته 3 میلی متر است که بالاترین میزان بارندگی در میان حوضه های آبریز کشور است.


دومین مکان مرطوب در هفته جاری حوضه آبریز خلیج- دریای عمان با حداکثر بارندگی 120 میلی متر و میانگین 11 میلی متر است. حوضه آبریز دریای خزر حداکثر 51 میلی متر و متوسط ​​بارندگی آن 3 میلی متر است.


به همین ترتیب وضعیت بارندگی در حوضه آبریز مرز شرقی به گونه ای است که حداکثر بارندگی 47 میلی متر و میانگین آن 1 میلی متر است. در هفته جاری، حداکثر بارندگی در حوضه آبریز کاراکوما 19 میلی متر و میانگین بارندگی 12 میلی متر است.


بر این اساس تنها حوضه آبریز کم بارندگی در این هفته دریاچه ارومیه با حداکثر بارندگی ۷ میلی‌متر و میانگین بارندگی ۱ میلی‌متر است.


در هفته منتهی به 31 مرداد، 6 حوضه اصلی زهکشی کشور روندهای بارشی متفاوتی را شاهد خواهند بود، به طوری که بارش‌هایی که در هفته منتهی به 14 مرداد در حوضه‌های فلات مرکزی و خلیج‌فارس شدیدتر بودند، به سمت حوضه‌های شمالی حرکت کردند. ، در حالی که مقدار آنها به طور قابل توجهی کاهش می یابد.


بر این اساس حوضه آبریز خزر با حداکثر 25 میلی متر و میانگین 5 میلی متر بیشترین بارندگی را در هفته آینده شاهد خواهد بود.


نایب قهرمان مرطوب ترین حوضه های آبخیز اصلی برای هفته منتهی به 21 آگوست شامل 2 حوضه دشت مرکزی و حوضه آبخیز خلیج-عمان خواهد بود که این دو حوضه حداکثر 21 میلی متر دارند، اما دامنه میانگین بارندگی آنها در مناطق مرکزی متفاوت است. حوضه دشتی این شاخص. یک میلی متر و در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان صفر می شود.


وضعیت حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه که در هفته منتهی به 14 مرداد ماه با بارندگی کم مواجه شد، در هفته منتهی به 21 مردادماه شاهد حداکثر 12 میلی متر و میانگین 2 میلی متر بارندگی خواهیم بود.


برای هفته منتهی به 31 مرداد، حوضه آبریز مرز شرقی حداکثر 11 میلی متر و میانگین 0 میلی متر بارندگی دارد.


در هفته منتهی به 21 آگوست، حوضه کاراکوما حداکثر 9 میلی متر و میانگین 1 میلی متر خواهد داشت.


همچنین بر این اساس از مجموع 30 حوضه آبریز ردیف 2، در 5 حوضه آبریز باران نخواهد بود.


انتهای پیام/