در نجف 5 زائر ایرانی در اشرف مجروح شدند


در نجف 5 زائر ایرانی در اشرف مجروح شدند

یک منبع امنیتی امروز شنبه گفت که خودروی چند زائر ایرانی در استان نجف اشرف واژگون شد و پنج نفر مجروح شدند.


به گزارش ایلنا به نقل از عهد، یک منبع امنیتی امروز (شنبه) از واژگونی خودروی چند نفر از زائران ایرانی در استان نجف اشرف و مجروح شدن پنج نفر خبر داد.


وی افزود که این رویداد در ولسوالی «الرزویه» رخ داده و مجروحان برای دریافت کمک به شفاخانه «صدر» منتقل شده اند.


وضعیت جسمانی تعدادی از مجروحان وخیم گزارش شده است.انتهای پست/