در سیستم پولی، تراکنش روزانه دو میلیون روبل / آرامش تنظیم شده است


در سیستم پولی، تراکنش روزانه دو میلیون روبل / آرامش تنظیم شده است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط و ساماندهی ناهماهنگی بانکی است که امیدواریم تداوم داشته باشد و منجر به آرامش در نظام پولی و کنترل متغیرهای کلان اقتصادی شود.


به گزارش ایلنا، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سپرده تکلیفی بانک ها گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، پیش از این سقف فوق بین 10 تا 13 درصد بود و اکنون سقف حداکثر بین 10 تا 13 درصد است. 13 درصد و 15 درصد برای بانک ها و مؤسسات مالی که مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند به ویژه در کنترل ترازنامه بانک ها افزایش یافت.


وی ادامه داد: برای مدیریت تورم برای هر بانک به عنوان بخشی از سیاست های پولی خود، کنترل ترازنامه در دستور کار بانک مرکزی است و مشخص است که ترازنامه هر بانک چقدر باید رشد کند. اهداف کلان اقتصادی


صالح آبادی تصریح کرد: بانک هایی که این نرخ رشد را رعایت نکنند مشمول سپرده قانونی اضافی می شوند. بر این اساس، این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به برقراری انضباط پولی خوب در شبکه ملی بانکی کمک می کند و آنچه بانک مرکزی به عنوان کنترل ترازنامه به بانک ها ابلاغ می کند باید در نظر گرفته شود و در صورت عدم رعایت آنها. در صورت تحقق، این سپرده اجباری اضافی به طور خودکار اعمال خواهد شد.


آیا بانک ها منضبط هستند؟


همچنین رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک می کند بانک ها نیاز نقدینگی را از این بازار تامین کنند.


وی تصریح کرد: در واقع بانک ها می توانند این اوراق را در این بازار معامله کنند و به موسسات دیگر بفروشند و از طریق آنها تامین مالی کنند.


صالح آبادی ادامه داد: به همین ترتیب ساماندهی بانک ها و اصلاح نظام بانکی یکی از موضوعات جدی است که در بانک مرکزی آغاز شده است و هر کدام از بانک ها برنامه خاصی دارند که در بانک مرکزی اجرا می شود. ترازنامه چه اتفاقی می‌افتد و چه اقداماتی باید برای جلوگیری از عدم تعادل و مدیریت ترازنامه انجام شود که توسط حوزه نظارت بانک مرکزی پیگیری می‌شود.


رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است با هدف انضباط و اصلاح عدم تعادل بانکی است که می توان امیدوار بود تداوم داشته باشد و موجب آرامش نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کلان اقتصادی شود.


معامله روزانه دو میلیون روبل


صالح آبادی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای مذاکره با کشورهای مختلف برای ایجاد تفاهم پولی خبر داد و گفت: اخیرا نماد ریالی روبل افتتاح شد و هفته گذشته به طور میانگین دو میلیون روبل تراکنش با این ابزار داشتیم. روز در آینده افزایش خواهد یافت.


انتهای پیام/