در حال حاضر هیچ پولی در صندوق ملی مسکن وجود ندارد/دولت قبل مسکن دولتی را با پیشرفت 8 درصدی تحویل داد


در حال حاضر هیچ پولی در صندوق ملی مسکن وجود ندارد/دولت قبل مسکن دولتی را با پیشرفت 8 درصدی تحویل داد

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس گزارش رسمی دیوان که در سایت این نهاد نیز بارگذاری شده است، نرخ پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت قبل حدود 8.8 درصد بوده و ادامه دادیم. همین پروژه در دولت سیزدهم و امروز به مرحله واگذاری رسیده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رستمی قاسمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور تحویل داده می شود، گفت: در پروژه مسکن نهضت ملی مسکن چندین واحد از 98 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در حال حاضر 100 هزار واحد مسکن مهر تحویل داده می شود. بسیاری از واحدها فقط منتظرند شعبه هایی وجود دارد و از شهریور ماه هر ماه مسکن نهضت ملی را افتتاح و تحویل خواهیم داد.


او به سوال پاسخ داد ایلانا وی با توجه به اینکه این واحدها واحدهای نهضت ملی مسکن دولت قبل است که قرار است به متقاضیان واگذار شود، گفت: طبق گزارش رسمی دادگاه که در سایت نیز بارگذاری شده است. از این سازمان پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت قبل حدود 8.8 درصد است و در دولت سیزدهم نیز همین پروژه را ادامه دادیم و امروز به مرحله تحویل رسیده است.


وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری ایلانا وی در خصوص میزان فعلی وجوه صندوق آپارتمان دولتی گفت: در حال حاضر پولی وارد این صندوق نشده است اما به زودی وجوه جدید تزریق می شود و در این صندوق پولی نداریم.


قاسمی در خصوص منبع تامین منابع گفت: در بودجه امسال صندوق مسکن دولتی 30 هزار میلیارد تومان دیده شده که باید تامین شود و همچنین 50 هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری برای تمبر مسکن یعنی برای مسکن مهر است. بازپرداخت سهم، که به صندوق خواهد رفت. به همین ترتیب، کلیه مالیات های بخش مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود.


انتهای پست/