درگیری در جلسه انتخاب شورای شهر ایذه


درگیری در جلسه انتخاب شورای شهر ایذه

منابع آگاه حاضر در جلسه شورای شهر ایذه به خبرنگاران ایلنا از درگیری و درگیری شدید اعضای شورا در جلسه انتخاب هیئت مدیره خبر دادند.


به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، این منبع آگاه گفت: قبل از شروع جلسه با پرتاب گوشی موبایل یکی از اعضای شورای شهر درگیری ایجاد شد و جلسه از طریق نمایندگان استاندار خاتمه یافت.


وی افزود: با شروع رای گیری و اعلام آرا درگیری بین اعضای شورا آغاز شد.


این منبع آگاه گفت: درگیری و رد و بدل شدن فحاشی بین اعضای شورای شهر تا رسیدن نیروی انتظامی ادامه داشت که برخی از اعضای شورا تهدید به استعفا کردند.


این فرد مطلع ادامه داد: فضای متشنج از شب قبل شروع شده بود که امروز با شروع جلسه آغاز شد و به داخل جلسه کشیده شد.


شهردار ایژه در گفتگو با خبرنگار ایلنا با تایید این درگیری گفت: در جلسه حضور نداشتم.


انتهای پست/