درودگر: برای تبلیغات در فضای باز با پرسپولیس توافقی نداشته ایم


درودگر: برای تبلیغات در فضای باز با پرسپولیس توافقی نداشته ایم

مدیر بازاریابی سازمان لیگ فوتبال ایران خبر معامله 56 میلیاردی پرسپولیس با این سازمان را تکذیب کرد.


به گزارش ایلنا، صادق درودگر در گفت وگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران درباره اخبار منتشر شده توسط برخی رسانه ها با عنوان قرارداد 56 میلیاردی پرسپولیس با سازمان لیگ، اظهار داشت: این خبر به هیچ وجه با واقعیت مطابقت ندارد و بنابراین. . تاکنون در این توافق حاصل نشده است.


وی افزود: رسانه ها در فوتبال نقش موثری دارند اما از نمایندگان محترم رسانه ها تقاضا دارم در انتشار اخبار دقت کنند و اخبار را از منابع معتبر و رسمی دریافت کنند.انتهای پست/