درخشش کاراته کاهای قزوین در مسابقات قهرمانی کشور


درخشش کاراته کاهای قزوین در مسابقات قهرمانی کشور

کای قزوینی در مسابقات قهرمانی کشور در سه رده سنی پایه در رشته کاراته حائز رتبه شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مسابقات قهرمانی کشوری رده های سنی ابتدایی پسران انتخابی تیم ملی در استان گلستان برگزار شد.


در وزن مثبت 70 کیلوگرم پسران محمدمهدی میرزایی از استان قزوین بر سکوی نخست ایستاد.


استان زنگجان نیز میزبان مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی ابتدایی دختران بود.


در این مسابقات زهرا محمدی از استان قزوین در وزن مثبت 54 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی قرار گرفت.


در وزن منفی 53 کیلوگرم سپیده نعلبندی از استان قزوین مقام سوم را کسب کرد.


در وزن منفی 61 کیلوگرم فاطمه فلاح مرسلی مقام سوم را کسب کرد.
انتهای پیام/