درخشش فولاد هرمزگان در جشنواره ملی بهره وری


درخشش فولاد هرمزگان در جشنواره ملی بهره وری

در جشنواره ملی بهره وری، طرح کاهش مصرف ضایعات در کوره های قوس الکتریکی برای شارژ ضایعات فلزی به عنوان یکی از طرح های برتر کشور و همچنین طرح توسعه و اجرای تبلت کامپیوتر صنعتی انتخاب شد.


به گزارش ایلنا، در مراسم کاهش تولید و مصرف شرکت فولاد معروف خانی هرمزگان به عنوان یکی از اهداف استراتژی این شرکت گفت: اهمیت طرح کاهش ضایعات در کوره های فلزی برای کاهش هزینه ها، رفع نیاز بازار و افزایش سودآوری.


وی افزایش 16 هزار تنی تولید و افزایش 1500 میلیارد ریالی سودآوری را از دستاوردهای این طرح عنوان کرد.


معروف‌خانی اظهار داشت: با توجه به برنامه‌های توسعه آتی کارخانه فولاد و افزایش ظرفیت تولید، اجرای این پروژه سهم عمده‌ای در تحقق اهداف توسعه خواهد داشت.


وی در ادامه سخنان خود در حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و دانش بنیان‌ها گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تکیه بر توان داخلی هر طرح تحقیقاتی که منجر به افزایش بهره‌وری و راندمان تولید شود، از کرد حمایت خواهیم کرد.


معروف خانی حمایت های فولاد هرمزگان را محدود به کارکنان ندانست و گفت: فولاد هرمزگان با تعریف پروژه های مختلف و تداوم حمایت های مالی، تامین فضای مناسب تحقیقاتی و تضمین خرید محصول از شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران و تخصص پژو هان حمایت می کند.


وی این حمایت را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه بر توان داخلی بیان کرد.


پویان بنی اسد مدیر کنترل تولید و کنترل تولید شرکت فولاد هرمزگان در تشریح طرح کاهش مصرف قراضه در پرکردن فلزات کوره های قوس الکتریکی که بالاترین رتبه را در همایش بهره وری کسب کرد، گفت: تحلیل خاموشی کوره ها غیرضروری است. شارژ ضایعات منجر به تغییراتی در شارژ فلزات و برنامه ریزی مواد کوره های قوس شد، بنابراین ارزیابی اقتصادی جایگزینی ضایعات با آهن اسفنجی غیر ضروری و افزایش تولید حاصل از این پروژه آزمایش شد.


وی گفت: با کاهش زمان توقف و افزایش زمان بهره برداری، تولید افزایش یافت، توالی ها بهینه شد و مصرف کاهش یافت. که بازده اقتصادی خوبی را فراهم می کند.


بنی اسد اجرای این طرح را کار تیمی متشکل از واحدهای برنامه ریزی کنترل تولید و حمل و نقل، تولید فولاد، خرید مواد اولیه، معاونت عملیات حسابداری مدیریت و پشتیبانی مدیر اجرایی دانست و گفت: آماده سازی اقتصاد. برنامه های تولید نقش مهمی در افزایش سودآوری، کاهش هزینه های تولید، استفاده بهینه از منابع و جلب رضایت مشتریان دارد.


بنی اسد همچنین با اشاره به پروژه توسعه و اجرای تبلت صنعتی، آن را افزایش رضایت مشتریان و کاهش زمان بارگذاری محصول و همچنین کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت تحویل محصول برای طرح بارگیری برد عنوان کرد. با تبلت صنعتی باعث انتقال بار دال ها از نقطه مرکزی به چیدمان دال می شود. یکی از دستاوردهای این پروژه افزایش چابکی فرآیند، کاهش زمان اجرای آن، کاهش خطای انسانی، کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، رفع ازدحام و ایجاد جریان روان کامیون ها به داخل و خارج از شرکت می باشد.انتهای پست/