داوران و کمک داوران معروفی که در تست های آمادگی جسمانی مردود شدند!


داوران و کمک داوران معروفی که در تست های آمادگی جسمانی مردود شدند!

تعدادی از داوران مشهور فوتبال در تست آمادگی جسمانی پیش فصل مردود شدند.


به گزارش ایلنا، سمینار پیش فصل داوران و کمک داوران فوتبال برای حضور در فصل جدید لیگ برتر از روز پنجشنبه آغاز شد.


داوران و کمک داوران ملزم به گذراندن تست های آمادگی جسمانی هنگام شرکت در کلاس های تکمیلی برای کسب تاییدیه نهایی به عنوان داور در فصل آینده هستند.


در همین راستا شنیده ها حاکی از آن است که اصغر مومنی، محمد راهی، روح الله شریفی، مهدی سیدعلی، اشکان سهری، محمدحسین زاهدی فر، روح الله شریفی، علی صفایی و علی میرزابیگی از جمله داوران و کمک داوران معروفی هستند که عملکرد آنها مورد قبول واقع نشد. در تست ها


اگرچه آنها در این تست ها موفق نبوده اند، اما باید حداقل تا پایان نیم فصل اول در مسابقات غایب باشند و در این مرحله وضعیت آنها بررسی می شود تا در صورت موفقیت به لیست داوران تایید شده اضافه شوند. و کمک داوران نیم فصل دوم.


انتهای پست/