دانش مدرن امکان پیشگیری و مدیریت حوادث را فراهم کرده است


دانش مدرن امکان پیشگیری و مدیریت حوادث را فراهم کرده است

نرجس سلیمانی گفت: اگرچه بلایای طبیعی را نمی توان پیش بینی کرد، اما در بیشتر موارد با دانش روز می توان از پیامدهای مخرب بلایا پیشگیری کرد.


به گزارش ایلنا، در هشتاد و دومین جلسه شورا، نرجس سلیمانی با تسلیت به خانواده های جان باختگان سیل اخیر، در یادداشتی گفت: در جامعه اسلامی هم عزت نفس جاری است و هم عزت نفس. . پس وظیفه مردم یک جامعه اسلامی است که در حفظ جان خود و دیگران کوتاهی و کوتاهی نکنند.


وی با اشاره به اینکه هر چند بلایای طبیعی قابل پیش بینی نیست، گفت: اما در بیشتر موارد با دانش روز می توان از پیامدهای فاجعه بار بلایا پیشگیری کرد.نایب رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا با ذکر مثال هایی گفت: استفاده هوشمندانه از تلفن همراه برای ارسال پیامک در مورد نزدیک بودن به محل حادثه می تواند راهکاری کاربردی و کم هزینه اما موثر برای نجات جان و مال باشد. . همچنین جلوگیری از تصادفات و پاکسازی جاده ها درس دیگری است که هرگز نباید از ستون اولویت خارج شود.سلیمانی افزود: واقعیت دیگر این است که تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین واقعا شرایط آب و هوایی را به طور قابل توجهی تغییر داده است، اما در بخش جبران خسارت، عدم ارتقای ساختارهای بیمه ای و عدم آگاهی مردم از این موضوع ضروری است.


پس از همه، او خاطرنشان کرد، همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.


انتهای پست/