دادستان تهران از دادسرای ناحیه 16 بازدید کرد


دادستان تهران از دادسرای ناحیه 16 بازدید کرد

در ادامه برنامه های نظارتی اجرا شده بر فعالیت دادسراها و نظارت بر نحوه خدمت رسانی به مردم، دادستان تهران با وسواس از دادسرای ناحیه 16 بازدید کرد.


به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران با حضور در دادسرای ناحیه 16 از نزدیک در جریان فعالیت های انجام شده در این دادسرا قرار گرفت و از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی قرار گرفت و توصیه های لازم را نیز ارائه کرد. و اخطار به کارکنان و مسئولان.. کیفرخواست ارائه کرد.


وی ضمن بازدید از بخش های مختلف دادسرا بر رعایت احترام ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی های قضایی با دقت تاکید کرد.


دادستان تهران نیز از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پرونده چند نفر از مدعیان قرار گرفت و در گفت و گو با شکات و مالباختگان دستور ویژه ای برای تسریع در انتقال این پرونده ها و تسریع در اجرای حقوق صادر کرد. بازنده ها


صالحی در نشست و گفتگو با قضات و کارکنان اداری بر کاهش زمان رسیدگی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و همچنین رعایت اصول و دستورالعمل های بایگانی تاکید کرد.


دادستان تهران در رسیدگی به درخواست ها و مشکلات قضات و دادستان گفت: همکاران قضایی و اداری با حفظ روحیه جهادی برای تسریع در مراحل قانونی و تکریم ارباب رجوع نهایت تلاش خود را به کار گیرند.


صالحی در دیدار چهره به چهره با مراجعین و استماع اظهارات و مطالبات مردم دستورات لازم را برای رسیدگی به مطالبات مطرح شده صادر کرد.


انتهای پست/