خرید 5860 تن گندم در قزاقستان تضمین شده است


خرید 5860 تن گندم در قزاقستان تضمین شده است

معاون بهبود زراعی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: هفته گذشته 5 هزار و 860 تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا در قزاقستان، علی رهنایی با اشاره به خرید تضمینی گندم گفت: در حال حاضر 12 مرکز خرید تضمینی گندم در استان وجود دارد که حتی در روزهای تعطیل نیز فعال هستند.


معاون توسعه زراعی سازمان جهاد کشاورزی قزوین ادامه داد: با ادامه برداشت 8 مرکز خرید تضمینی دیگر به مجموعه مراکز اضافه می شود.


وی گفت: مدت زمان مجاز برای پرداخت گندم خریداری شده دو هفته است و تاکنون با برداشت محصول از عرضه در سوپرمارکت های تضمینی استقبال خوبی از گندم کاران صورت گرفته است.


این مسئول گفت: 570 تن کلزا از کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شد.انتهای پیام/