خبر خوب! | تناسب اندام وورستر


تغییرات اخیر در مقررات ایالتی در مورد کووید -19 به شما این امکان را داد تا اطلاعات بیشتری را با خیال راحت فاش کنید. عشق درباره Worcester Fitness!

اگر از زمان افتتاح در ماه ژوئیه با ما بودید ، متشکرم. مدام وارد شوید!

اگر هنوز برنگشته اید یا دیگر عضو نیستید ، اکنون صبح گزاف دوباره به ما بپیوندید و ببینید چرا ما رهبر بی چون و چرای سلامتی و تناسب اندام در ووستر هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید