خبرنامه الکترونیکی پیش شرط آسیب نرساندن به اقشار آسیب پذیر در شرایط اقتصادی کنونی بود/ کارت زرد فاطمی پیامی روشن به دولت بود.


خبرنامه الکترونیکی پیش شرط آسیب نرساندن به اقشار آسیب پذیر در شرایط اقتصادی کنونی بود/ کارت زرد فاطمی پیامی روشن به دولت بود.

نایب کمیسیون برنامه و بودجه صائمه گفت: فکر می کنم در شرایط بحرانی کنونی بازار آزاد ایران می خواهد یکپارچه شود و انحصار ایجاد شود، همه رانت ها از بین رفته و بازار انحصاری جای خود را به بازار رقابتی می دهد، زیرا اقشار آسیب پذیر. کاربرگ


بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا درباره لزوم اجرای طرح موجودی الکترونیکی مصوب در قانون بودجه و تبعات ادامه پرداخت نقدی در اسرع وقت، گفت و گو کرد. روش، گفت: قرار بود قیمت ها در سطح شهریور 1400 باقی بماند، اما خود دولت در سیاست گذاری و سیاست گذاری آزاد است، یعنی به دولت قدرت دادیم. اما آنچه اتفاق افتاد با آنچه ما انتظار داشتیم و فکر می کردیم متفاوت بود.


وی ادامه داد: افزایش قیمت امروز محدود به چند اقلام نیست و تاثیر آن بر سایر کالاها فراتر از حد انتظار بوده است، بنابراین دولت باید به طور قطع نظارت و نظارت و توجه ویژه به این شرایط داشته باشد.


معاون کمیته برنامه و بودجه صائمه افزود: بحث کالابرگه به ​​دلیل اینکه نقدینگی خود را صرف خرید کالا و اغلب در داخل کشور می کند، می تواند یک اتفاق ارزشمند اقتصادی باشد و اینکه همه به عنوان کالابرگ به حق خود دست یابند. شما حق دارید با آن کالاهای مختلف بخرید. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا به جای توزیع پول و نقدینگی که اکنون پرداخت می کند، بر کاربرگ الکترونیکی متمرکز بود.


وی افزود: فکر می‌کنم در شرایط بحرانی تثبیت و انحصار بازار آزاد ایران که همه رانت‌ها حذف شده و بازار انحصاری به سمت بازار رقابتی می‌رود، نیازمند اقشار آسیب‌پذیر هستیم که آسیب نبینند. ما یک کاربرگ الکترونیکی هستیم.


محبی نجم آبادی در پاسخ به سوال دولت ها مبنی بر موظف به اجرای مصوبه مجلس در حالی که حذف ارز ترجیحی با اصرار دولت انجام شده است، گفت: بله، دولت اصرار بر لغو ارز ترجیحی و بیشتر داشت. بیش از 20 جلسه با کمیسیون بحث آزادی برگزار شد. در این جلسات دولت همواره بر حذف ارز ترجیحی تاکید می کرد و در نهایت مجلس هم مطمئن نبود و به دولت اختیار مشروط داد تا در صورت پذیرش عواقب آن اقدام کند.


وی ادامه داد: کارت زردی که اخیرا مجلس برای وزیر صمت صادر کرد پیام روشنی به دولت بود مبنی بر اینکه مجلس متعهد به دفاع از حقوق مردم است.


یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احتمال استیضاح وزرا از سوی نمایندگان مجلس گفت: .


انتهای پیام/