خانواده کشته شدگان حادثه سیل در استان تهران برای شناسایی و شناسایی به پزشکی قانونی مراجعه کردند.


خانواده کشته شدگان حادثه سیل در استان تهران برای شناسایی و شناسایی به پزشکی قانونی مراجعه کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از خانواده جان باختگان حادثه سیل در استان تهران خواست برای شناسایی و احراز هویت با سازمان پزشکی قانونی استان تهران تماس بگیرند.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، دکتر مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از خانواده جان باختگان سیل استان تهران، امامزاده خبر داد. داوود (ع) و بخشداران بومهن برای تعیین و شناسایی اجساد عزیزانشان و در صورت لزوم نمونه‌برداری DNA به ایران می‌آیند. به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران واقع در کهریزک، 500 متری پشت درب شرقی بهشت ​​زهرا، روبروی مخابرات مراجعه کنید و از بستگان جانباختگان حادثه در این مرکز استقبال می شود.


فروزش همچنین افزود: در صورت عدم شناسایی از طریق معاینه فیزیکی و انگشت نگاری، نمونه برداری DNA در موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد.


بستگانی که ملزم به شناسایی اجساد ناشناس به ترتیب اولویت بر اساس نزدیکی هستند به شرح زیر است:


1- حضور پدر و مادر هر دو الزامی است.


در صورت فوت هر یک از والدین، والدین دیگر باید به تنهایی بروند.


2- زوجه با تمام فرزندان متوفی. اگر میت فرزندی نداشته باشد، حضور زوجه بی معنی است.


3- هم پدربزرگ و هم مادربزرگ. اگر یکی از آنها مفقود باشد، حضور یک نفر به تنهایی ممکن است به شناسایی کمکی نکند.


4- خواهر و برادر جسمی (با پدر و مادر یکسان) حداقل 4 نفر. اگر فقط یک خواهر یا برادر وجود داشته باشد، شناسایی تنها یک جنسیت از متوفی مفید خواهد بود.


5-عمو


6- پسر عمو


در صورت ابهام و یا سوال مشتریان می توانند با شماره تلفن 56524801 مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی تماس حاصل نمایند.


انتهای پیام/