خانواده جان باختگان سیل تهران برای شناسایی هویت متوفی باید با پزشکی قانونی تماس بگیرند.


خانواده جان باختگان سیل تهران برای شناسایی هویت متوفی باید با پزشکی قانونی تماس بگیرند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: خانواده سیل زدگان استان تهران برای شناسایی و احراز هویت با نهادهای پزشکی قانونی تماس بگیرند.


به گزارش ایلنا، مهدی فروش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: خانواده های جانباختگان در استان تهران، منطقه امامزاده داوود (ع) و منطقه بومهن وردان برای یافتن و شناسایی اجساد عزیزانشان سیلاب خواهند شد. به تنهایی و در صورت نیاز نمونه DNA را به مرکز تشخیص و آزمایشگاه پزشکی قانونی تحویل دهد.این مرکز در استان تهران واقع در کهریزک، 500 متری پشت درب شرقی بهشت ​​زهرا، روبروی مرکز مخابرات پذیرای بستگان قربانیان. .


فروزش افزود: در صورتی که شناسایی با معاینه فیزیکی و انگشت نگاری انجام نشود، در این گونه موارد بر نمونه برداری DNA تاکید می شود.


اقوام بعدی که باید اجساد ناشناس را به ترتیب اولویت شناسایی کنند به شرح زیر است:


1- حضور پدر و مادر هر دو الزامی است.
در صورت فوت هر یک از والدین، والدین دیگر باید به تنهایی بروند.
2- زوجه با تمام فرزندان متوفی. اگر میت فرزندی نداشته باشد، حضور زوجه بی معنی است.
3-هم پدربزرگ و هم مادربزرگ. اگر یکی از آنها مفقود باشد، حضور یک نفر به تنهایی ممکن است به شناسایی کمکی نکند.
4- خواهر و برادر فیزیکی (که دارای والدین یکسان هستند) حداقل 4 نفر. اگر فقط یک خواهر یا برادر وجود داشته باشد، شناسایی تنها یک جنسیت از متوفی مفید خواهد بود.
5-عمو
6- پسر عمو
در صورت وجود ابهام و یا سوال مشتریان می توانند با شماره مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی 56524801 تماس حاصل نمایند.انتهای پیام/