حقوق بازماندگان صندوق کامل ارتش پرداخت شد


حقوق بازماندگان صندوق کامل ارتش پرداخت شد

مشمولان صندوق ارتش دختر از پرداخت کامل حقوق خرداد ماه خود خبر دادند.


مستمری بازماندگان صندوق بازنشستگی ارتش در خردادماه توسط خبرنگار ایلنا به طور کامل اعلام شد.


این افراد که از سال 1378 نیمی از حقوق متوفی را طبق قوانین داخلی دریافت کرده بودند، قبلاً برای حل مشکل خود کارهای زیادی انجام داده بودند. گزارش شده است که حمایت اعضا از این اقدامات پیگیری برآورده شده و حقوق این زنان سرپرست خانوار (در صورتی که تنها کسانی هستند که از حقوق بازنشستگی پدرشان جان سالم به در برده اند) به طور کامل پرداخت شده است.


این بازنشستگان با رضایت از این اتفاق می گویند: خوشحالیم که ادامه موفقیت آمیز بوده است. با تشکر از همه کسانی که ما را در این سفر همراهی کردند.انتهای پست/