حضور معاون اول رئیس جمهور در منطقه سیل زده فیروز کوه


حضور معاون اول رئیس جمهور در منطقه سیل زده فیروز کوه

معاون اول رئیس جمهور برای بررسی راهکارهای امدادرسانی و رسیدگی به وضعیت سیل زدگان به فیروزکوه آمد.


به گزارش ایلنا، محمد مخبر برای بررسی نحوه امدادرسانی و رسیدگی به وضعیت سیل زدگان فیروزکوه از منطقه بازدید کرد.


محمد مخبر به همراه وزیر کشور و استاندار تهران در بازدید از مناطق سیل زده از میزان خسارات وارده به امامزاده داوود خبر داد.انتهای پیام/