حضور جمعی از مستمری بگیران در کانون بازنشستگان استان تهران / امکان تشکیل جلسه شورای اجرایی مجلس برای تصویب هیئت وزیران


حضور جمعی از مستمری بگیران در کانون بازنشستگان استان تهران / امکان تشکیل جلسه شورای اجرایی مجلس برای تصویب هیئت وزیران

جمعی از مستمری بگیران مرکز بازنشستگی نسبت به افزایش ده درصدی دیگر حقوق ها اعتراض کردند.


به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از مستمری بگیران در نشست صبح امروز (شنبه/ 28 خرداد) با کانون بازنشستگان استان تهران نسبت به افزایش ده درصدی مستمری اعضای کانون بازنشستگان اعتراض کردند.


به گفته آنها، در این جلسه گفته شد که قرار است بعدازظهر امروز شورای تطبیق مجلس شورای اسلامی با حضور کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس تشکیل جلسه دهد و در مورد تصویب هیأت وزیران تصمیم گیری کند.


افزایش حقوق مستمری بگیران بر اساس ماده 96 قانون بیمه های اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار، مهمترین نیاز مستمری بگیران است. در سال جاری، دولت دستمزدها را در سایر سطوح ده درصد افزایش داد.


انتهای پیام/