حضور بازیکن آلومینیومی مورد نظر اراک در تست های پزشکی (عکس)


حضور بازیکن آلومینیومی مورد نظر اراک در تست های پزشکی (عکس)

بازیکن مدنظر تیم آلومینیوم اراک در تست های پزشکی حاضر شد.


به گزارش ایلنا، هانسل زاپاتا بازیکن کلمبیایی که آلومینیومی محسوب می شد با حضور در ایفمارک زیر نظر دکتر نظیری رئیس کمیته پزشکی ورزشی این باشگاه تست های پزشکی را پشت سر گذاشت.


IMG_20220730_195710_811


انتهای پست/