حسین تاجیبی در معاینات پزشکی پالما


حسین تاجیبی در معاینات پزشکی پالما

کاپیتان تیم ملی ایران در تست های پزشکی پالما شرکت کرد.


به گزارش ایلنا، حسین تاجیبی کاپیتان تیم فوتسال ایران پس از پیوستن به تیم پالما اسپانیا و انجام تست های پزشکی این باشگاه، قرار است فصل جدید لیگ اسپانیا را آغاز کند.


به گزارش باشگاه پالما، طیبی و دو بازیکن جدید دیگر این تیم تست های پزشکی را پشت سر گذاشتند.


تمرینات در پالما قرار است از روز دوشنبه آغاز شود و این تیم پس از چند روز تمرین در جزیره مایورکا، بازی های تدارکاتی را در دستور کار قرار خواهد داد.


انتهای پست/