جلسه مجازی به بررسی ایرادات دولت به افزایش حقوق بازنشستگان می پردازد


جلسه مجازی به بررسی ایرادات دولت به افزایش حقوق بازنشستگان می پردازد

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در حال بررسی دلایل مخالفت دولت با لغو مصوبه هیات وزیران شورای تطبیق مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق میانسالان است. درآمد مستمری بگیران تامین اجتماعی سازمان ده درصد


به گزارش ایلنا، نشست زنده و مجازی «بررسی دلایل مخالفت دولت با افزایش مستمری بگیران تأمین اجتماعی و آخرین وضعیت آن» تا ساعاتی دیگر در صفحه اینستاگرام اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار می شود.


در این جلسه اینستاگرام حسن صادقی (رئیس انجمن صنفی ایثارگران) دلایل اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیأت وزیران شورای تطبیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ده درصدی میانگین حقوق بازنشستگان را بررسی می کند.


این دیدار امروز چهارشنبه اول تیرماه ساعت 17:00 در صفحه اینستاگرام اتحادیه پیشکسوتان و خانه کارگر قابل مشاهده است:


https://www.instagram.com/workerhouse1


https://www.instagram.com/epjk.irانتهای پست/