جذب کمک کنندگان خارجی به بخش سلامت


جذب کمک کنندگان خارجی به بخش سلامت

مدیرکل سازمان های مردم نهاد و خیریه سلامت وزارت بهداشت گفت: یکی از برنامه های ما که به دقت دنبال می کنیم، جذب خیرین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور از مجاری قانونی و تسهیل این موضوع است.


به گزارش ایلنا، محمدجواد حیدری پور، مدیرکل خیریه سلامت و سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت در دیدار با مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان تهران، تشریح، چارچوب ها و حوزه های فعالیت را ارائه کرد. این اداره کل گفت: این اداره کل تلاش می کند تا از تمام نیروی انسانی موجود برای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کند.


وی با تاکید بر نقش و مسئولیت های اداره کل سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت در همدلی و مشارکت با خیرین و سازمان ها، گفت: شأن و رسالت این اداره کل حاکمیتی است و مسئولیت سیاست گذاری را بر عهده دارد. تدوین، ترویج، سازماندهی و نظارت در امور خیریه و موسسات مردمی پرداخت هزینه های بخش سلامت.


وی در ادامه بر پرهیز از افکار سیاسی در این حوزه تاکید کرد و افزود: یکی از برنامه های ما که به شدت اجرا می کنیم، جذب خیرین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور از مجاری قانونی و تسهیل این موضوع است.


در ادامه این جلسه حسین عابدینی مدیرعامل مجمع خیریه سلامت استان تهران نیز به ارائه مروری بر فعالیت های مجموعه تحت رهبری خود پرداخت و اظهار داشت: هدف ما در مجمع نمایندگان استان تقویت حوزه بهداشت و درمان در کشور. شهرهای همجوار در تهران برای کاهش مراجعات به پایتخت.


به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، به منظور بهره وری بیشتر و جلوگیری از اتلاف منابع، گفت: مسئولان موظف تلاش کنند تا نیازها را در اولویت بندی و چارچوب بندی در حوزه سلامت قرار دهند تا کمک ها کانالیزه و جهت دهی شود. .


سیده مرام حائری رئیس اداره تشکل های مردمی و موسسات خیریه سلامت در ادامه این نشست ضمن تاکید بر نکات ذکر شده خواستار تقویت موسسات خیریه حامی بیمارستان با کمک مجمع خیرین سلامت شد.


لازم به ذکر است در پایان این جلسه مقرر شد نشست مشترک اداره کل، مجمع خیرین سلامت استان و دانشگاه های علوم پزشکی به منظور هماهنگی نیازسنجی و کمک های هدفمند به صورت مستمر در تهران برگزار شود.


انتهای پست/