تیراندازی هوایی نیروهای طالبان برای متفرق کردن تظاهرات زنان در کابل


تیراندازی هوایی نیروهای طالبان برای متفرق کردن تظاهرات زنان در کابل

نیروهای طالبان برای متفرق کردن تظاهرات زنان در کابل تیرهای هوایی شلیک کردند.


به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنگجویان طالبان امروز – شنبه – برای متفرق کردن تظاهرات زنان که خواستار حق کار و تحصیل بودند، در کابل تیراندازی کردند.


حدود 40 زن معترض به سمت وزارت معارف راهپیمایی کردند و پس از گذشت پنج دقیقه از تظاهرات، گروهی از طالبان مسلح با تیراندازی هوایی آنها را متفرق کردند.


این افراد چند زن معترض را که در مغازه های اطراف پناه گرفته بودند تعقیب و با قنداق تفنگ آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.


تظاهرکنندگان برای مطالبه حقوق خود در کار و مشارکت سیاسی، پلاکاردهایی با مضمون “15 اوت روز سیاه است” حمل می کردند که به سالگرد تسلط طالبان در سال گذشته اشاره می کرد.انتهای پست/