تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران اعتبار سازمان ملل را تضعیف می کند


تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران اعتبار سازمان ملل را تضعیف می کند

معاون دفتر قضایی بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد که تکرار ادعاها و شواهد بی‌اساس علیه ایران، اعتبار سازمان ملل را تضعیف می‌کند.


به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در صفحه توئیتر خود در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت: رد کنید که این گزارش حاوی اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ایران نیز باشد.


وی ادامه داد: کپی پیست ادعاهای بی اساس جاوید رحمان، به اصطلاح گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، اعتبار سازمان ملل را خدشه دار می کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اتهامات متعددی را علیه ایران مطرح کرده است.


انتهای پیام/