توضیحات معاون امنیتی و پولیس وزارت امور داخله در مورد درگیری در مرز افغانستان


توضیحات معاون امنیتی و پولیس وزارت امور داخله در مورد درگیری در مرز افغانستان

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دلیل درگیری روز چهارشنبه در مرز افغانستان را توجیه نکردن نیروهای افغان با مرزها و جغرافیای مرزی ایران دانست.


به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید مجید میراحمدی گفت: بر اساس گزارش های دریافتی روز گذشته، تعداد محدودی از مرزبانان افغانستان در محدوده مایل 56 تا مایل 57 بدون توجه به موقعیت جغرافیایی اقدامات تحریک آمیزی را در منطقه زهق انجام دادند. و مرزهای مرزی و مرزبانان جمهوری اسلامی ایران توانستند با خویشتن داری و تنش زدایی به مشکل پایان دهند.

وی افزود: متأسفانه امروز در همین منطقه مرزبانان افغانستانی اقدام تحریک آمیز دیگری انجام دادند و شروع به تیراندازی به سمت مرزبانان جمهوری اسلامی ایران کردند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خود به تیراندازی پرداختند و در ساعت 1:30 بعدازظهر و پس از حدود یک ساعت درگیری محدود، این پرونده با وقوع یک حادثه خاتمه یافت. کنترل و کنترل مرزبانی جمهوری اسلامی ایران.

میراحمدی تصریح کرد: مرزبانان افغانستانی باید نسبت به محدودیت های جغرافیایی و مرزی منطقی باشند و این موضوع به مقامات افغانستانی ارجاع شده است تا این حادثه باعث ایجاد تنش بین دو طرف نشود.


انتهای پست/