توضیحات شهرداری اهواز درباره انتشار این فیلم در فضای مجازی خوزستان


توضیحات شهرداری اهواز از انتشار این فیلم در فضای مجازی خوزستان

روابط عمومی منطقه یک اهواز فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر گسل بودن زمین در مرکز شهر اهواز را تکذیب و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.


به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، اخیرا فیلمی در فضای مجازی استان خوزستان منتشر شده است که در آن مردی زیرزمینی سلمان فارسی درباره گناه یک خیابان 24 متری (خالی بودن یک ساختمان مسکونی به عمق چند متری) توضیح می دهد. ). بابا اگرچه نام شهری از جمله اهواز در فیلم ذکر نشده است، اما مردم اهواز نگران تشابه نام چنین خیابانی در آن شهر بودند. همین نگرانی ها خبرنگار ایلنا خوزستان را بر آن داشت تا موضوع را با شهرداری اهواز در میان بگذارد.


پاسخ روابط عمومی شهرداری اهواز به این شرح است: «این فیلم مربوط به سال 1388 در یکی از شهرهای استان تهران است که شباهت اسمی به خیابان های اهواز دارد.» شهروندان اهوازی نگران این موضوع نباشند.


انتهای پست/