توضیحات بانک رفاه کارکاران در مورد میانگین خدمات دریافتی کارکنان این بانک


توضیحات بانک رفاه کارکاران در مورد میانگین خدمات دریافتی کارکنان این بانک

پس از انتشار گزارشی در روزنامه فرهیختگان و سایت اینترنتی مبنی بر مزایای دریافتی کارکنان بانک که در رسانه های دیگر نیز به آن پرداخته شد، بانک رفاه کارگران با انتشار توضیحاتی به برخی اطلاعات و آمارهای نادرست این گزارش پاسخ داد.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، اخیرا مطلبی در برخی رسانه ها منتشر شده که در آن میانگین پاداش پرداختی به کارکنان بانک رفاه به اشتباه یک میلیارد و 80 میلیون تومان ذکر شده است. از سوی دیگر، برای محاسبه میزان پرداختی آب و برق برای کارکنان، باید تعداد کل کارکنان شاغل و بازنشسته را در نظر گرفت و محاسبه کرد. این در حالی است که در خبر مذکور، بدون احتساب آمار همکاران بازنشسته، حقوق فقط برای کارکنان شاغل این بانک در نظر گرفته شده است.


بر اساس این گزارش، مجموع مزایای پرداختی به کارکنان بانک رفاه طی سالیان متمادی افزایشی بوده و اگر این مبلغ بر تعداد کارکنان بانک یعنی 9554 نفر و 4015 مستمری بگیر (مجموع 13569 نفر) تقسیم شود. ) میانگین مزایای دریافتی کارکنان بانک رفاه 6 میلیارد و 190 میلیون ریال است نه 11 میلیارد و 800 میلیون ریال که به اشتباه در گزارش آمده است. بدون شک میانگین میزان مزایای دریافتی کارکنان بانک رفاه کمتر از سقف تعیین شده توسط کارکنان نظام بانکی و دوره های خدمت آنان است.


لازم به ذکر است میزان مزایای پرداختی به کارکنان بانک منوط به مصوبات نظارتی نهادهای قانونی ذیربط بوده و بانک رفاه کارگران همواره خود را موظف به رعایت حدود مزایای تعیین شده در دستورالعمل ها و مقررات مربوطه می داند.


انتهای پست/