توزیع رایگان بیش از 3.5 میلیون تن گندم / 5.5 میلیون جوجه یک روزه خریداری شده از کشاورزان محلی در بین روستاییان


توزیع رایگان بیش از 3.5 میلیون تن گندم / 5.5 میلیون جوجه یک روزه خریداری شده از کشاورزان محلی در بین روستاییان

سخنگوی دولت گفت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج 5 میلیون و 600 هزار قطعه جوجه یکروزه به صورت رایگان بین روستاییان توزیع شده است و وزارت جهاد واکسیناسیون جوجه ها را ادامه می دهد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جاچرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه هیئت دولت با حضور اعضای محترم دولت و رئیس جمهور، رئیس جمهور تشکیل شد. در جلسه امروز و آخرین جلسه هیات وزیران مصوباتی وجود داشت که به برخی از آنها اشاره می کنم. در پی وعده رئیس جمهور مبنی بر تعیین فرماندار ویژه ورامینه در سفر به شهرستان های استان تهران، پس از بحث و بررسی و رایزنی به ابتکار وزیر کشور موضوع مورد تایید قرار گرفت و وزارت کشور موظف به تعیین ورامینه شد. . به عنوان فرماندار ارتقاء ویژه.


وی افزود: بر اساس گزارش وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هیئت دولت و تصمیم برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ کشتار مرغ، بیش از 3.5 میلیون تن گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان داخلی خریداری شد. 5.5 میلیون قطعه جوجه یک روزه سازمان کشاورزی و بسیج بین مردم توزیع شده است و وزارت جهاد واکسیناسیون تکه های مرغ توزیع شده را ادامه می دهد.در حال اتمام پست ها …