تمامی واحدها قبل از بهره برداری باید گواهی ایمنی آتش نشانی دریافت می کردند


تمامی واحدها قبل از بهره برداری باید گواهی ایمنی آتش نشانی دریافت می کردند

رئیس کمیته امنیت و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم اصلاح و تصویب لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی تاکید کرد و گفت: کمیته امنیت و مدیریت بحران شورای شهر بررسی و اصلاح شد. با صلاحیت شورای شهر و شورای عالی استان برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.


بر اساس گزارش ها ایلنا، مهدی بابایی در تشریح عدم اقدام موثر در انتظار خروج از قانون مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی در این جلسه کمیته حراست، دولت تصمیم گرفت تا ایرادات ساختاری و ماهوی قابل توجه این لایحه را مجدداً بررسی کند. اداره کل حقوقی و کمیته امنیت و مدیریت بحران شورای شهر. اصلاح و اصلاح و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با صلاحیت شورای شهر و شورای عالی استان تقدیم شد.


یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران افزود: با توجه به جلسات متعدد سازمان آتش نشانی با اتحادیه های صنفی و وزارت کار، پیش نویس تفاهم نامه هایی برای اطمینان از معاملات پرخطر و سمینارهایی که کلیه اصناف را ملزم به اخذ گواهینامه می کند تهیه شده است. گواهی ایمنی آتش نشانی آموزش ایمنی و آتش نشانی باید تکمیل شود.


وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این جلسه اجازه دسترسی به سازمان آتش نشانی برای بازدید از برخی ساختمان های دولتی داده نشد، مقرر شد عدم همکاری دستگاه های ذیربط با شورای شهر منعکس و پیگیری های لازم انجام شود. .


آقای بابایی تاکید کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز موظف است موضوع ابلاغ دستورالعمل ها و دستورالعمل های لازم به آتش نشانی برای دسترسی به ساختمان های دولتی را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.


یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر اساس گزارش های دریافتی از کمیته های امنیت منطقه در این جلسه، شهرداران و نمایندگان مناطق 5، 12، 15 و 18 گزارشی از نحوه برخورد با موارد بسیار خطرناک و بحرانی ارائه کردند. ساختمان ها در این مناطق.


به گفته وی، با توجه به گزارش های ارسالی و شرایط ناایمن و بعضاً ناپایدار برخی ساختمان ها، مقرر شد طی مکاتبات و جلساتی برای تست استحکام ساختمان ها طبق اعلام سازمان نظام مهندسی شهر تهران مواردی در حریم شهرداری معرفی شود.


بابایی در تشریح جلسه کمیته حراست گفت: همچنین مقرر شد گزارش ماهانه فعالیت کمیته های حراست منطقه و گزارش پیشرفت فیزیکی حراست از ساختمان های بسیار خطرناک و حساس به کمیته امنیتی و مدیریت بحران ارائه شود. از شورای اسلامی شهر تهران».انتهای پست/