تغذیه مناسب منابع آب کشور از سیل اخیر


وی ادامه داد: سامانه‌های بارشی مرتبط با سامانه موسمی هند یا باران‌های موسمی از نیمه دوم تیرماه در کشور فعال شده‌اند و این سامانه‌ها از جنوب شرق کشور آغاز شده و به مرور زمان توسعه یافته و از اعماق کشور نفوذ کرده‌اند. فلات مرکزی در دامنه های البرز.. و زاگرس می کشد.

نماینده حوزه آب در تشریح اعلام هشدارهای هواشناسی درباره این سامانه بارشی و مشخص کردن کیفیت آن، گفت: با توجه به حساسیت موضوع جلساتی در سطح وزارت دارایی با حضور وزیر برگزار شد. . انرژی و توصیه های لازم به بخش ملی آب و برق داده شد.

قاسم زاده افزود: در حوزه آب نیز تمهیدات لازم برای بهره برداری و حفاظت از اشیاء آبی انجام شد و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از بروز حوادث و حوادث در اشیاء انجام شد تا در صورت بروز حوادث، تیم های عملیاتی بتوانند حمل کنند. از اقدامات عملیاتی در اسرع وقت اقدام و اقدامات لازم را انجام دهد

وی در تشریح جلسات ستاد فرماندهی سیل در وزارت نیرو تصریح کرد: این جلسات همه روزه برگزار می شود و به صورت مستمر وضعیت سامانه را در کشور ارزیابی می کند تا در صورت آسیب دیدن تاسیسات یا زیرساخت های آب و برق. در کشور توصیه های لازم به استان ها داده می شود.

به گفته نماینده مدیریت آب کشور، در چارچوب این توصیه‌ها، مدیریت بحران استانی در سطح استان‌های سیل‌زده به ریاست استاندار ایجاد شده و به مسائل آب و برق نیز رسیدگی شده است. بر.

قاسم زاده افزود: پس از بروز هرگونه حادثه در زیرساخت های آب و برق، بلافاصله تیم های عملیاتی به رفع مشکل پرداختند و تقریباً می توان گفت در این سامانه بارشی کمترین اختلالات آب و برق را داشتیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل در این سامانه بارشی استفاده از این نعمت الهی برای تغذیه ذخایر آبی است، بیان کرد: این امر باعث شده است که هر روز وضعیت مخازن آب را رصد کنیم و در صورت وجود سناریوهای زهکشی، ما را رصد می کنیم. حساس بوده اند تا بتوانند حداکثر استفاده را از این منابع آبی، استفاده و ذخیره سازی برای دولت داشته باشند.

نماینده حوزه آب کشور با بیان اینکه تاکنون ذخیره سازی خوبی در استان های جنوب شرق کشور صورت گرفته است، گفت: با ادامه بارش ها در سایر استان ها از جمله تهران و خوزستان، برنامه ریزی ذخیره سازی منابع آب مورد نیاز است. و سناریوهای لازم هر روز توسعه می‌یابد و کار می‌کنند.