تعیین تکلیف حفره آخر تهران


تعیین تکلیف حفره آخر تهران

شمس احسان از تعیین تکلیف آخرین چاله تهران خبر داد.


زهرا شمس احسان از گودال های سیدالشهدا واقع در منطقه 6 منطقه 16 تهران بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن پولی گود نشینان قرار گرفت و از نزدیک با اهالی شهر گفت و گو کرد. منطقه از پیشرفت اجرای این پروژه خبر داد و در جریان مسائل و مشکلات و انتظارات ساکنان منطقه قرار گرفت.


یکی از اعضای شورای شهر تهران در این بازدید با اشاره به اینکه منطقه 3.2 هکتاری گود آذری در حال حاضر 398 واحد را در خود جای داده است، گفت: با توجه به مشکلات و معضلات انباشته فرهنگی و اجتماعی که در گذشته بر بافت تحمیل شده است. دهه هاست که با خسارات اجتماعی زیادی مواجه است.


شمس احسان گفت: برای توجیه و جلب مشارکت ساکنان در روند اجرای پروژه و همچنین جلوگیری از مهاجرت ساکنان و تشکیل کلنی جدید ساکنان باید برنامه ریزی دقیقی انجام شود.


رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در بازدید از محل اجرای پروژه مسکن سیدالشهدا که آخرین منطقه مسکونی شهر تهران در سال های اخیر محسوب می شود، تاکید کرد: باید خدمات رسانی شود. سرانه شامل سرانه های فرهنگی، آموزشی و درمانی که برای ساکنان آینده منطقه پروژه 802 A برای بهبود کیفیت زندگی و ایجاد حس هویت محلی برای ساکنان ضروری است. .


شمس احسان در پایان بازدید از پروژه های منطقه 16 از پروژه مسکن ناایمن واقع در منطقه فرح آباد بازدید کرد و مقرر شد با استفاده از توانمندی های توسعه محله فعال در اسرع وقت طرح نوسازی تدوین شود. دفتر. در حریم و با مشارکت شهروندان در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار می گیرد.


بر اساس این گزارش، این بازدید با حضور شهردار منطقه 16، رئیس سازمان نوسازی شهری تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.


انتهای پست/