تعویق مستمری مستمری بگیران شهرداری ملارد برای مستمری/شهرداری: حق سنوات طبق قانون پرداخت می شود.


تعویق مستمری مستمری بگیران شهرداری ملارد برای مستمری/شهرداری: حق سنوات طبق قانون پرداخت می شود.

برخی از کارگران مجموعه شهرداری «ملارد» که از آذر تا اسفند سال گذشته به تدریج بازنشسته شدند، می گویند شهرداری با وجود اینکه از توان مالی کافی برخوردار است، مطالبات سالانه را پرداخت نمی کند.


برخی از کارکنان شهرداری «ملارد» در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بخشی از احکام بازنشستگی ما با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور صادر شده و تعدادی نیز به ترتیب معمول و به تعداد سال کار سرویس پایان خدمت ما از 100 تا 150 میلیون تومان متغیر است اما هنوز با ما تسویه نشده است.


کارکنان بازنشسته شهرداری ملارد با یادآوری اینکه بر اساس آیین نامه کار و تامین اجتماعی، سنوات بازنشستگی مشمول غرامت سنواتی است که کارکنان جوانی و سابقه کار خود را در توسعه کارگاه گذرانده اند، افزود: طبق قانون کارگاه قانون؛ این مزایا باید در دوران بازنشستگی و بازنشستگی پرداخت شود تا کارگران بازنشسته بتوانند از پس مخارج بازنشستگی خود برآیند.


بر اساس اظهارات این گروه از کارکنان بازنشسته؛ در مراسم تقدیر از کارکنان بازنشسته شورای شهر ملارد که اسفندماه گذشته توسط شهرداری برگزار شد، وی به نقل از شهردار اعلام کرد که شهردار در نظر دارد با وجود ارسال مدارک، سنوات بازنشستگی کارگران را به جای یک ماه حقوق، بر اساس دو ماه پرداخت کند. و مدارک هنوز تکمیل نشده است.


یکی از مستمری بگیران در مورد پایان پرداخت دیه بر اساس دو ماه به وی و همکارانش گفت: در خرداد ماه سال جاری، شهردار طرحی را به شورای شهر ارسال کرد که در آن می‌گوید می‌خواهم سالی 2 ماه به بازنشستگان مهلت بدهم. سرانجام 9. اعضاي شورا با پذيرش اين نامه، تصويب و پس از تصميم شوراي شهر مصوبه فرمانداري جهت اجرا به شهرداري ارسال شد.


این کارگر بازنشسته با اشاره به اینکه این مصوبه هنوز اجرایی نشده است، افزود: ارجاع شهرداری برای عدم اجرای مصوبه; این حکم دیوان عدالت اداری است که مقرر می دارد سالی یک ماه باید دیه پرداخت شود. یعنی در حالی که رای مذکور از سوی دادگاه تخصصی صادر شده است نه دادگاه عمومی که نشان می دهد رای لازم الاجرا نیست و اگر شهرداری بر اساس مصوبه شورا مستمری به ما پرداخت می کرد هیچ قانونی وجود نداشت. چالش ها و مسائل.


وی گفت: به گفته برخی از مدیران شهرستان ملارد دلیل اصلی تاخیر در سنوات بازنشستگی کارگرانی که به تدریج از شهرداری ملارد بازنشسته می شوند کمبود نقدینگی است اما شهرداری ملارد با توجه به اینکه مشکل مالی ندارد. از اداره دارایی برای ارزش افزوده پول دریافت می کند و با این پول حقوق کارگران و کارمندان شهرداری را پرداخت می کند.


این کارگر بازنشسته با اشاره به اینکه شهردار باید به وعده خود مبنی بر پرداخت دو ماه دستمزد عمل کند، گفت: انتظار داشتیم پس از سی سال کار و تلاش شهردار طبق مصوبه شورا، مزایا را پرداخت کند. به کارگران ما با 60 روز مزایا، اما متأسفانه کارفرما به دلیل تفسیر نادرست از حکم دادگاه، اجرای این مصوبه میسر نشد.


در این زمینه مهدی نسایی (معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ملارد) به ایلنا گفت: مستمری به کارکنان بازنشسته شهرداری ملارد با رعایت قانون و حقوق قانونی کارگران پرداخت می شود.


انتهای پست/