تعامل شهرداری و دانشگاه خوارزمی برای رفع مشکلات دپوی قطار شهر دستور داده شده است.


تعامل شهرداری و دانشگاه خوارزمی برای رفع مشکلات دپوی قطار شهر دستور داده شده است.

سرپرست شهرداری کراجا با اشاره به وسعت فضای سبز دانشگاه خوارزمی و نقشی که در تلطیف هوای شهر دارد، تصریح کرد: شهرداری کرجا آمادگی خود را برای حفظ و توسعه فضای سبز دانشگاه خوارزمی اعلام می کند.


به گزارش ایلنا از البرز، منوچهر غفاری در نشست با مسئولان دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: دانشگاه خوارزمی در سال های اخیر با شهرداری کرج و احداث بلوار خوارزمی در ضلع شرقی این دانشگاه به مسائل مشترک پرداخته است. یکی از آنهاست و هنوز اقدامی برای تملک آن صورت نگرفته است.


وی ادامه داد: دانشگاه خوارزمی بابت ساخت و سازهایی که طی سال های گذشته در فضای داخلی این مجموعه صورت گرفته به شهرداری بدهکار است و نحوه پرداخت باید با تعامل مشخص شود.


وی تصریح کرد: علاوه بر این موارد دیگری نیز در سال های اخیر مطرح شده است که از جمله آن ها می توان به انبار قطار شهر که در محوطه دانشگاه خوارزمی احداث شد، با مسئولان آن دانشگاه نیز در این زمینه جلساتی برگزار شد.


این مسئول با بیان اینکه برخی مسائل بین شهرداری و دانشگاه خوارزمی به نتیجه نهایی نرسیده است، گفت: در پی تغییرات ماه های اخیر در مدیریت دانشگاه کارگروهی برای پیگیری این موضوعات تشکیل شده است. و مشکلات شهرداری و این مجموعه.


غفاری با تاکید بر اینکه این کارگروه متشکل از کارشناسان شهرداری و دانشگاه خوارزمی است افزود: کارشناسان این کارگروه پس از بررسی موارد مشترک نظر نهایی خود را در خصوص تعامل و توافق دانشگاه خوارزمی و شهرداری کرج برای رفع مشکل اعلام می کنند. مشکلات پیش اومده..


سرپرست شهرداری کرج در بخشی دیگر از سخنان خود به وسعت فضای سبز دانشگاه خوارزمی و نقش آن در تلطیف هوای شهر توضیح داد: شهرداری کرج آمادگی خود را برای حفظ و توسعه فضای سبز دانشگاه خوارزمی اعلام می کند. .


وی ابراز کرد: در این راستا پیشنهاد کاشت درخت در محوطه دانشگاه خوارزمی ارائه شده است و در صورت تصویب گام دیگری برای افزایش سرانه فضای سبز شهر برداشته می شود.


انتهای پست/