تصویب کلی طرح نظام برنامه ریزی و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه


تصویب کلی طرح نظام برنامه ریزی و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه

نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات صائمه از تصویب کلیات طرح نظام برنامه ریزی و بودجه کشور در کمیسیون خود خبر داد.


به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتاح در تشریح جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات صائمه گفت: اولین دستور جلسه امروز این کمیته اصلاح یکی از بندهای قانون بودجه سال 1401 محل تحویل رایگان قیر بود. . منابع پیشنهادهای مختلفی در این زمینه ارائه شد و در نهایت پیشنهاد کمیسیونی که در این زمینه کارشناسی انجام داده بود به تصویب رسید.


نماینده مردم تویسرکان در شورای اسلامی مصوبه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشریح کرد: در قانون بودجه منابع تامین رایگان قیر از محل «منابع داخلی شرکت ملی نفت» تامین می شود که. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون منابع داخلی شرکت ملی نفت، «منابع در اختیار شرکت ملی نفت» تغییر یافت.


تبصره 1 جزء ز قانون بودجه سال 1401 می گوید: در سال 1401 وزارت نفت موظف است معادل 190 هزار میلیارد ریال نفت خام از منابع داخلی کشور ایران در اختیار پالایشگاه قرار دهد. شرکت نفت و به این میزان از ابتدای سال 1400 اقدام به تامین مواد اولیه قیر (واکیوم باتوم) دستگاه اجرایی موضوع این قانون نماید.


وی به عنوان دومین دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و برآورد مجلس، بررسی آیین نامه برنامه و بودجه کشور را برشمرد و ادامه داد: کمیسیون از مدت ها قبل به این طرح نگاه می کرد و پس از بررسی آن، پروژه کلی سایما نیز به تصویب رسید. آیین نامه برنامه ریزی و بودجه کشور در کمیسیون بود و تصویب شد.


نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات صائمه با بیان اینکه جزئیات طرح مذکور در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: بر اساس این طرح، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 بررسی و اصلاح می شود. .


انتهای پست/