تصویب طرح جمع آوری دارو


تصویب طرح جمع آوری دارو

رئیس شورای اسلامی شهر خوی گفت: طرح جمع آوری مواد مخدر در سطح شهر هوی تصویب شده و در چند مرحله در شهرستان خوی اجرا می شود.


به گزارش ایلنا، سجاد شیره آرا در جمع خبرنگاران از تصویب طرح جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان خوی خبر داد و گفت: طرح جمع آوری معتادان متجاهر از کوچه ها، خیابان ها، پارک ها به زودی و نیمه ویران و نیمه مخروبه رونمایی می شود. ساختمان های تمام شده شروع خواهند شد.”


رئیس شورای اسلامی شهر خوی افزود: با هماهنگی دادستان، نیروی انتظامی، شورای شهر و شهرداری و نهادهای مرتبط، معتادان متجاهر از سطح شهر جمع آوری و به مرکز و بازداشتگاه مواد مخدر زارعان اعزام می شوند. .


وی تصریح کرد: با توجه به اینکه معتادان متجاهر پس از انتقال به مرکز زارعان نیازمند انجام مراحل سم زدایی، ترک اعتیاد و بازپروری هستند، این طرح در چند فاز اجرا می شود و تمامی معتادان متجاهر از سطح شهرستان جمع آوری می شوند.


شیره آرا گفت: با موافقت اعضای شورای شهر خوی تمامی هزینه های سم زدایی، ترک و بازپروری این معتادان توسط شهرداری خوی تامین می شود.


انتهای پست/