تسویه حساب پرسپولیس با بخشی از بدهکاران مالی


تسویه حساب پرسپولیس با بخشی از بدهکاران مالی

مدیران باشگاه پرسپولیس در چند روز اخیر بخشی از بدهی های قرمز را تسویه کرده اند.


آنطور که خبرنگار ورزشی ایلنا خاطرنشان کرد، یکی از دغدغه های مشترک مدیران مغرب زمین بدهی به بازیکنان و اعضای سابق این باشگاه است. در همین راستا یکی از مواردی که در چند روز اخیر مدیران پرسپولیس روی آن تمرکز کردند، تامین خواسته های اعضای قبلی باشگاه بود.


مسعود حمامی، میثاق معمارزاده، مهدی رسول پناه، علی قربانعلی خانی، محسن ربیع خواه، حمیدرضا طاهرخانی، مهدی شریفی، شرکت سایپا و شرکت پدیده از جمله افرادی هستند که درخواست های خود را از این باشگاه دریافت کردند.


بیشتر این مطالبات در 2 روز گذشته پرداخت شده است.


تعیین مسائل مالی و پرداخت بدهی ها یکی از مسائل حساس در اخذ مجوز حرفه ای لیگ قهرمانان آسیا است.انتهای پست/