تسریع در ارائه خدمات «هویت» ثبت احوال به سیل زدگان


تسریع در ارائه خدمات "هویت" اداره ثبت احوال سیل زدگان

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تسریع در ارائه خدمات به ساکنان مناطق سیل زده خبر داد.


به گزارش ایلنا، پس از وقوع سیل در برخی استان های کشور، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال از مدیران کل خود در استان ها خواست تا تمامی خدمات مربوط به مسائل هویتی مرتبط با هموطنان سیل زده را ارائه کنند. در اسرع وقت.

در گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور آمده است، وی بر ارائه تسهیلات لازم، کمک رسانی و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به هموطنان در مناطق سیل زده تاکید کرد.


انتهای پست/