تردید تک تک وزارتخانه ها در پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل 90 بسیار زیاد است


تردید تک تک وزارتخانه ها در پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل 90 بسیار زیاد است

سخنگوی کمیسیون اصول 90 مجلس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون با نمایندگان مجلس تاکید کرد: تردید تک تک وزارتخانه ها در پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون اصل 90 بسیار زیاد است و ایشان به آنها قوت داد. هشدارها و توصیه‌هایی در مورد نیاز با سرعت و دقت در پاسخ.»


به گزارش ایلنا، علی خضریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل 99 قانون اساسی با نمایندگان مجلس، وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی در خصوص هماهنگی های لازم برای تقویت تعامل متقابل گفت: در ابتدای این جلسه. وظايف ذاتي كميسيون اصل 90 رسيدگي به شكايات و رسيدگي به مواردي است كه در رابطه با عملكرد قواي سه گانه مطرح شد. موضوع به قدری مهم تلقی شد که گزارش نهایی موضوعات مورد بررسی این کمیسیون در صحن علنی بررسی می شود.


نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا کمیسیون نهم مکاتباتی با نهادها و وزارتخانه ها برای بررسی سریع، دقیق و صحیح سوالات و مواردی دارد که مجلس باید پیگیری شود و طبق قانون ظرف یک ماه پاسخ به کمیسیون اصل نود ارائه شود. بر اساس قانون عدم پاسخگویی در مهلت تعیین شده جرم محسوب می شود و دستگاه قضایی باید در خارج از دادگاه موضوع را حل و فصل کند.

وی ادامه داد: کمیسیون اصلی نود مجلس برای همکاری نزدیکتر با دولت به دنبال پاسخگویی به مکاتبات خطاب به معاونان امور مجلس دولت و وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی است. بیان کرد: اما عدم تمایل برخی وزارتخانه ها به پاسخگویی به کمیسیون اصل نود موضوع مکاتبات فراوانی بوده است و در این جلسه به شدت تذکر و توصیه به سرعت و دقت در پاسخگویی به آنها شده است.

خزریان در ادامه با اشاره به اینکه پاسخگویی نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل 90 با پاسخگویی آنها به سایر کمیسیون ها و نمایندگان تخصصی متفاوت است، تصریح کرد: مردم پس از دریافت نشدن شکایت به کمیسیون اصل 90 مراجعه می کنند. نتایج سایر محاکم و نهادهای ذیربط را اعمال می کنند لذا این کمیسیون باید هرچه سریعتر و با کیفیت به پرونده های آنها رسیدگی کند که این امر مستلزم تقویت روابط بین نمایندگان مجلس و توجه ویژه به مکاتبات تخصصی کمیسیون نهم است. اصل قانون اساسی

سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خاتمه با اعلام اینکه در این جلسه بحث شد که کار کمیسیون اصل 90 خللی در کار سایر کمیسیون های تخصصی ندارد، گفت: کمیسیون. در اصل 90 فقط بر فعالیت وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی و شرح وظایف آنها نظارت دارد و با سایر کمیسیون های تخصصی تفاوت دارد.

در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون ماده 9 ساترسم، سایر اعضای این کمیسیون، عضو ناظر و نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس جمهور در امور مجلس و نماینده صائمی حضور داشتند. معاونان امور مجلس وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی که با این کمیسیون برخورد کردند نیز در خصوص نحوه ابلاغ نظر خود را اعلام کردند.


انتهای پست/