تدوین بسته سیاست نخبگان خبرگزاری ایلنا


توسعه بسته سیاست نخبگان

پس از اعزام رئیس جمهور برای بررسی مسائل نخبگان کشوری به مرکز مطالعات راهبردی، جلسه ای در این خصوص تشکیل شد که رئیس مرکز مطالعات راهبردی، وزرای علوم و وزرا در آن شرکت کردند. معاون بهداشتی، علمی و فناوری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس جهاد دانشگاهی.


به گزارش ایلنا، در این نشست که بعدازظهر چهارشنبه 21 مردادماه برگزار شد، لزوم اتخاذ سیاست موثر در جذب و اشتغال نخبگان، لزوم اجرای راهکارهای لازم در حوزه نخبگان در دولت مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سند تحول در این جلسه بر چگونگی تقویت و ایجاد انگیزه در بین اساتید و دانشجویان سراسر کشور و همچنین اصلاح ساختارهای موجود در جذب نخبگان تاکید شد.


خیاطیان در پایان این نشست در جمع بندی این نشست گفت: این جلسه به دستور رئیس جمهور برای بررسی مسائل نخبگان برگزار شد و در نظر داریم در این سلسله جلسات نتایج بحث ها را ارائه کنیم. در قالب بسته سیاستی در حوزه نخبگان برای ریاست محترم جمهوری.انتهای پست/