تخصیص 540 میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای طرح های محرومیت زدایی در استان مارکاسی


تخصیص 540 میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای طرح های محرومیت زدایی در استان مارکاسی

دبیر محرومیت زدایی و مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 540 میلیارد روبل منابع مالی برای اجرای طرح های محرومیت زدایی به استان مرکزی اختصاص داده شده بود.


به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن باجات افزود: این منابع مالی با اولویت روستاهای کم برخوردار و با هدف افزایش بهره وری آب کشاورزی اجرا می شود. این منابع همچنین در قالب 138 پروژه ترمیم و احیای کانال در 138 روستای کم ارتفاع در استان مارکا تخصیص یافته است.


وی ادامه داد: اجرای این طرح ها در واحدهای مختلف گلخانه ای، صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی، دامپروری و پرورش ماهیان خوراکی و زینتی برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در روستاها به ویژه روستاهای کم برخوردار در دستور کار قرار دارد. .


دبیر نهضت رهبری و محرومیت زدایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه سرمایه انسانی با تاکید بر بومی سازی، نخبه گرایی و جوانگرایی برای افزایش کمی و کیفی کشاورزی. تولید یکی از اهداف ایجاد نیروهای پیشرو و هدایت نهضت محرومیت زدایی در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی است.


بیات گفت: افزایش درآمد، رونق و ارزش افزوده در بخش کشاورزی، پیگیری ستاد استانی مراکش، ایجاد وحدت رویه، هماهنگی در بخش‌های مختلف کشاورزی با اولویت برای رفع مشکل دسترسی مردم به مناطق روستایی در تلاش برای انتقال مردم. برای کار. یکی دیگر از اهداف این ستاد استفاده حداکثری از فرصت ها و سرمایه های انسانی است.


انتهای پیام/