تحویل 20 تن کمک های بشردوستانه روسیه به مردم خارکف


تحویل 20 تن کمک های بشردوستانه روسیه به مردم خارکف

ارتش روسیه 20 تن کمک های بشردوستانه را به غیرنظامیان در مناطق آزاد شده منطقه خارکف رساند.


به گزارش ایلنا، به نقل از روسیه الیوم، ارتش روسیه 20 تن کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان مناطق آزاد شده منطقه خارکف تحویل داد.


بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، بیش از 20 تن کمک های بشردوستانه توسط ارتش روسیه بین غیرنظامیان منطقه خارکف توزیع شده است.


این کمک ها شامل غذا، دارو و مایحتاج اولیه است.انتهای پست/