تحویل دادخواست اعتراض بازنشستگان همراه با دادخواست به دیوان دادگستری اروپا


تحویل دادخواست اعتراض بازنشستگان همراه با دادخواست به دیوان دادگستری اروپا

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری گفت: با درخواست شکایت در خصوص مستمری مستمری بگیران شاغل به دیوان عدالت اداری ارسال کردیم.


به گزارش خبرنگار ایلنا، روز چهارشنبه 18 خرداد 1401، جلسه ماهانه اعضای کانون ایثارگران که با حضور جمع کثیری از اعضا، مستمری بگیران و مستمری بگیران بیمه اجتماعی برگزار شد. سازمان شد. در پایان این جلسه بازنشستگان طوماری را در اعتراض به تصمیم اخیر دولت امضا کردند.


در این طومار آمده است: برای ما مستمری بگیران سایر سطوح حقوقی، افزایش مستمری از 38 درصد به 10 درصد مصوبه شورای عالی کار کاهش یافته است. اما سازمان تامین اجتماعی سازمانی عمومی و غیردولتی است که متکی به منابع و بودجه دولتی و دریافت آن نیست و منابع و مصارف آن بر اساس محاسبات بیمه ای است و مقررات بودجه کشوری که سالانه تنظیم می شود قابل تنظیم نیست. لذا ما مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مجدانه خواستار ابطال دستور دولت مبنی بر اعمال بند 96 قانون تامین اجتماعی نسبت به افزایش 10 درصدی حق الزحمه سایر مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان هستیم.


حسن صادقی (رئیس اتحادیه ایثارگران) در تشریح روند شکایت به دیوان عدالت اداری در این خصوص گفت: به دفتر اصناف مراجعه کردند.


وی افزود: از طرف اتحادیه ایثارگران برای تهیه متن دادخواست و تقدیم آن به دیوان عدالت اداری وکیل مجربی را استخدام کرده ایم و امیدواریم به زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.


رئیس کانون ایثارگران جامعه کارگری ادامه داد: با توجه به اینکه همه مستمری بگیران باید به صورت انفرادی و سیستمی اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند، متن و نحوه ارسال درخواست به دادگاه از طریق اتحادیه ایثارگران ارائه می شود.


صادقی در پایان افزود: امیدواریم با لغو افزایش ده درصدی مستمری سایر مستمری بگیران، حقوق قانونی بازنشستگان احیا شود. ما انتظار داریم این موضوع در اولویت دادگاه دادگستری اروپا قرار گیرد.


طومار


انتهای پیام/