تا پایان شهریور فرصت پرداخت پاداش پایان خدمت معلمی


تا پایان شهریور فرصت پرداخت پاداش پایان خدمت معلمی

معلمان بازنشسته منتظر دریافت حقوق بازنشستگی هستند.


جمعی از معلمان بازنشسته در تماس با خبرنگار ایلنا اعلام کردند که منتظر حقوق بازنشستگی خود هستند.


معلمان خاطرنشان کردند: با توجه به شرایط اقتصادی، انتظار داریم پاداش پایان خدمت در اسرع وقت پرداخت شود.


وزیر آموزش و پرورش پرداخت حقوق معوقه معلمان را منوط به تامین اعتبار دانسته و گفته است در صورت تامین بودجه تا پایان شهریورماه، الحاقیه مستمری بازنشستگی پرداخت می شود.


بازنشستگان فرهنگی اکنون می گویند: امیدواریم دولت تامین اعتبار را در اولویت قرار دهد.انتهای پیام/