بیش از 70 درصد نانوایی های گلستان مجهز به کارتخوان هوشمند بودند


بیش از 70 درصد نانوایی های گلستان مجهز به کارتخوان هوشمند بودند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: تا امروز بیش از 70 درصد نانوایی های گلستان مجهز به دستگاه کارتخوان هوشمند هستند که دست سودجویان را کوتاه می کند.


به گزارش ایلنا گلستان، محمدرضا افشار گفت: ساماندهی ساعات پخت نانوایی، کوتاه شدن دست سودجویان، تنظیم زنجیره تامین و عرضه آرد و نان و رقابت بر سر کیفیت نان از جمله مزایای تجهیز نانوایی به دستگاه کارتخوان هوشمند است. .


وی ادامه داد: 2 هزار و 350 نانوایی در گلستان داریم که تاکنون بیش از 1700 نانوایی مجهز به دستگاه کارت خوان هوشمند هستند و تا پایان هفته آینده تمامی نانوایی های استان کارتخوان نصب می کنند.


وی در بخشی دیگر از سخنان خود به افزایش خرید تضمینی گندم از کشاورزان گلستانی اشاره کرد و گفت: کشاورزان گلستانی تاکنون بیش از 600 تن گندم تحویل مراکز دولتی داده اند و تاکنون توانسته ایم 2105 میلیارد پرداخت کنیم. تن گندم کاران استان


وی خاطرنشان کرد: پول گندم کاران در اسرع وقت پرداخت می شود و گلستان سومین تولیدکننده گندم در استان های خوزستان و فارس خواهد بود.انتهای پیام/