بیانیه مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اعلام راه اندازی نظارت بر ایمنی سرمایه گذاری در بهار 1401.


بیانیه مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اعلام راه اندازی نظارت بر ایمنی سرمایه گذاری در بهار 1401.

معاونت تحقیقات و مقررات محیط کسب و کار دفتر پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1389 به طور مستمر به ارزیابی فضای کسب و کار در ایران پرداخته و مولفه های ملی محیط کسب و کار را تعریف می کند.


به گزارش ایلنا، در این گزارش آمده است:


این سلسله مطالعات میدانی مستمر که در پاییز 1389 با عنوان “پایش محیط کسب و کار ایران، ارزیابی مجموع حدود 900 سازمان اقتصادی در سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار ایران” منتشر شد، زمستان 1395 را با 26 گزارش فصلی به پایان رساند. 4 قانون اصلاح که ادامه آن به اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی ایران سپرده شد.


یکی از دستاوردهای کلیدی گزارش شش ساله پایش محیط کسب و کار این بود که چالش اصلی حاکمیت شرکتی ایران زیرساخت ها مانند جاده، برق و بنادر نیست، بلکه جنبه های نرم افزاری و سرمایه گذاری مرتبط با عواملی مانند ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری است. .فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت، این مؤلفه ها را «امنیت سرمایه گذاری» می نامند.


بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 به تدریج به این نتیجه رسیده است که علاوه بر «محیط کسب‌وکار» به موضوع سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران نیز توجه می‌شود و توجه سیاست‌گذاران اقتصاد ملی «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت و ضمانت‌های عملکرد» نیز باید مرتبط و متمرکز باشند. مشکلی که به گواه گلایه ها و مطالبات فعالان اقتصادی، ریشه عمیقی در کشور دارد و با رفع آن و ایجاد امنیت سرمایه گذاری می توان «فضای سرمایه گذاری» را در ایران بهبود بخشید. سرمایه گذاری یکی از مولفه های کلیدی رشد اقتصادی ملی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به انتقال فناوری و رشد بهره وری، ایجاد سرمایه انسانی، صادرات قوی تر و بهبود رقابت می شود.


باید اذعان داشت که در صورتی امنیت سرمایه گذاری به طور کامل برقرار می شود که متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ ارز و …) ثابت یا قابل پیش بینی باشند و قوانین و مقررات، رویه ها و تصمیمات اجرایی پایدار باشند. به صورت شفاف و قابل فهم، آسان و کارآمد اجرا شود. شهروندان، جان و مال همه شهروندان مصون از تعرض است، حقوق مالکیت به وضوح برای همه تعریف شده و تضمین شده است، و نهادهای قضایی و مجری قانون به قدری مجهز، امن و کارآمد هستند که هرگونه نقض حقوق مالکیت یا استفاده غیرمجاز فیزیکی یا معنوی. ویژگی. دیگران نباید به نفع کسی باشند و شهروندان غایب باید بتوانند در اسرع وقت برای دریافت اموال از دست رفته خود و خسارت ناشی از آن به آنها مراجعه کنند. و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و امانتداری در مراکز اقتصادی رواج دارد.


با توجه به پیشینه نظری، مطالعه فصلی “پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان و حوزه کاری” برنامه ریزی شد. به صورت فصلی، یک پرسشنامه از شرکت کنندگان مشاغل شرکت کننده از سراسر کشور شرکت کننده در نمونه و همچنین 17 مؤلفه آماری دیگر درخواست می شود. با استفاده از اطلاعات و منابع رسمی آماری موجود مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت بر اساس روش های علمی، شاخص امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان به دست آمده و گزارش می شود.


هدف از این مطالعه پرداختن به این سوال مهم است که امنیت سرمایه گذاری در ایران را چگونه و با چه مولفه هایی می توان به صورت مستمر اندازه گیری کرد تا نتایج به صورت جداگانه و در فواصل زمانی معین در استان ها و بخش های مختلف اقتصاد ایران به دست آید. این فرآیند می تواند یک مطالعه باشد. انتظار می رود با تهیه و انتشار این گزارش توجه و حساسیت مقامات دولتی به این غفلت اساسی از سیاست اقتصادی ایران، ایجاد گفتمان برای افزایش امنیت سرمایه گذاری و رعایت حقوق مالکیت اقتصادی ایران و بهبود عینی و واقع بینانه اقتصاد ایران جلب شود. امنیت و فضای سرمایه گذاری همچنین امید است ادامه این ارزیابی و انتشار نتایج آن موجب مصمم شدن، پاسخگویی و پاسخگویی بیشتر مسئولان اجرایی به فعالان اقتصادی شود و در جهت ایفای نقش نظارتی در اجرای صحیح و موثر قانونگذار گام های موثری بردارند. . قوانین و مقررات.


18. نظارت بر امنیت سرمایه گذاری برای بهار 1401 بر اساس ارزیابی های مکرر نظارت های قبلی و اصلاحات متن پرسشنامه ها از ابتدای تیرماه 1401 به مدت 3 هفته آغاز می شود.


پرسشنامه های مربوطه با لینک به جامعه آماری ارسال خواهد شد. امید است مشارکت مهربانانه و حداکثری فعالان عرصه کسب و کار از سراسر کشور در پایش بهار 1401 نتایج قابل توجهی داشته باشد و توصیه های عملی مناسبی را به تصمیم گیران و سیاست گذاران ارائه دهد.


انتهای پیام/